Aki no Matsuri 2017

Itasha-Meeting @ Aki no Matsuri 2017